0472 –215 98 63 tto@agri.edu.tr

Teknoloji Transfer Ofisi

Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri Birimi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek proje ve çalışmaların belirlenmesi, bu kapsamdaki patent işlemleri ve patentlerin ticarileştirilmesi faaliyetlerinde bulunur.

Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri Biriminin Görevleri:

 

  • Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi akademisyenlerinden Buluş Bildirim Formlarını kabul etmek Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Politikasının oluşturulması ve yürütülmesi faaliyetlerinde bulunmak
  • Ticarileştirilme potansiyeli olan projeleri seçmek ve iş planlarının hazırlamak
  • Araştırma sonuçlarından Patent, Faydalı Model çıkma potansiyeli ve farkındalığı konularında bilgilendirme toplantıları yapmak
  • Ticarileştirilme potansiyeli olan araştırma sonuçlarının ve patentlerin ilgili yerli, yabancı paydaşlara tanıtmak ve ikili görüşmeler düzenlemek
  • Tescil sürecinde Türk Patent ve Buluş Sahibi arasındaki koordinasyonu sağlamak
  • Ulusal ve Uluslararası patent başvuru süreçlerini takip etmek
  • Tarifname ve istem yazımında akademisyenlere destek vermek
  • Fikri ve Sınai Hakların korunması konusunda akademisyenlerin teknik bilgi seviyelerini arttırmak amaçlı eğitimler (Patent süreçleri, patent araştırması) düzenlemek
  • Lisanslama ve ticarileşme süreçlerine destek olmakHızlı Erişim