0472 –215 98 63 tto@agri.edu.tr

Teknoloji Transfer Ofisi

Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler Birimi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin ve iş dünyasının ulusal ve uluslararası hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemleri vb. faaliyetleri yürütür.

 

Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler Biriminin Görevleri:

  • Destek programlarına yönelik çağrı duyurularını yapmak
  • Proje ortaklık çağrılarının duyurularını yapmak
  • Ulusal ve uluslararası destek programlarının tanıtım faaliyetlerini yürütmek
  • Destek programları ile ilgili eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek
  • Ulusal ve uluslararası projelerin yapılandırılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak
  • Ulusal ve uluslararası destekli projelerin başvurusu ve yönetimi sırasında destek sağlamakHızlı Erişim