0472 –215 98 63 tto@agri.edu.tr

Teknoloji Transfer Ofisi

Sanayiye

Sanayinin kendi teknolojisini üretebilmesi önem arz etmektedir. Sanayicilerin teknolojiyi üretebilmesi için bilgiye kolayca ulaşabilmesi gerekir. Bilgi üretiminde liderlik eden kurumlardan biri olan üniversitelerle sanayiciler arasında işbirliğinin sağlanması, sanayicinin bilgiye ulaşmasının önündeki engelleri kaldırabilir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinden bulunan Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) bu amaç doğrultusunda üniversite ve sanayi arasında güçlü bağların oluşmasına yardımcı olmaktadır. TTO, üniversitede geliştirilen araştırmalardan sanayiye uygun olanlarını sanayi ile buluşturulup; sanayinin ihtiyacına uygun bir şekilde projelendirmeye çalışmaktadır. Diğer taraftan; sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda gelen talepleri karşılamak için üniversitede uzman olan kişilere bu talepleri aktarıp bunların projelendirilmesine ve çözülmesine yardımcı olmaktadır. 

Sanayi, TTO’dan şu şekilde yararlanır:


Hızlı Erişim