0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Yapı İşleri Daire Başkanlığı

İç Kontrol

TÜM BİRİMLER

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
  STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
 1.1.4 Birim İç Kontrol Komisyonu
  1.4.1 Birim Faaliyet Raporu
  STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

2.4.1 Birim Teşkilat Şeması
2.6.1 Hassas Görev Listesi
  STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
  STANDART 4. Yetki Devri
4.1.1 İş Akış Şeması

4.1.1 İş Akış Şeması

4.1.1 İş Akış Şeması
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
   STANDART 5. Planlama ve Programlama
5.5.1 Birim Özel Hedef Listesi
   STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
   STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
   STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
   STANDART 9. Görevler Ayrılığı
   STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
   10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi
STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
   11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
   11.3.1 İş Devir Formu
 STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
 STANDART 13. Bilgi ve İletişim
 STANDART 14. Raporlama
 STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
 STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5-İZLEME STANDARTLARI
STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
 17.3.1 Birim İç Kontrol Koordinatörü
 STANDART 18. İç Denetim

Hızlı Erişim