0472 –215 98 63 aicuzem@agri.edu.tr

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sıkça Sorulan Sorular

Uzem Ders Bilgi sistemine veya ders portalına nasıl erişilir?

Canlı derslere giriş yapabilmek için kullanıcı adı ve şifre kullanılarak sisteme http://lms.agri.edu.tr/login/index.php adresinden ulaşılabilir.

Uzem Ders Bilgi Sistemi kullanıcı adı ve şifre nedir?

Kullanıcı adı, öğrenci numarası ve şifre, TC kimlik numarası olacak şekilde ders bilgi sistemine giriş yapılabilir. 

Şifre unutulduğunda tekrar şifre almak için ne yapılmalıdır?

Şifremi unuttum butonuna tıklayarak üniversitemiz tarafından tarafınıza verilen ;https://ogr.agri.edu.tr/ adresinden girerek yeni şifre oluşturulur.

Uzaktan eğitim ile yürütülen ortak dersler hangileridir?

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde yürütülen ortak derslerin listesi: Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi , Yabancı Dil, Dijital Okur-Yazarlık

Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Senkron(eşzamanlı) ve Asenkron(kayıtdan) olmak üzere derslerin en az  %70’inin takip edilmesi gerekmektedir.

Öğretim Yönetim Sistemine (ÖYS) nasıl erişilebilir?

Derslere erişim sağlamak için http://aicuzem.agri.edu.tr/ adresinde açılan ana sayfada derslere giriş kısmına tıklayarak kullanıcı adı ve şifre bilgisiyle  giriş yapılabilir.

Ders materyallerine nasıl ulaşılabilir?

ÖYS’ ye giriş yaptıktan sonra; ilgili ders için sisteme yüklenmiş olan haftalık ders materyallerine ulaşılabilir.

Ders içeriklerine nereden ulaşılır?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra ana sayfada aldığınız dersler listelenecektir. Ders adına tıklayarak derslere erişim mümkündür. 

Ders videoları kişisel elektronik cihazlara indirilebilir mi?

Öğretim Yönetim Sisteminde bulunan videolar indirilememektedir.

Derslere ait basılı kitap var mıdır? Varsa nasıl temin edilebilir?

Ortak dersler için basılı kaynak henüz yoktur. Ancak ÖYS sisteminde yer alan elektronik kaynakların kullanımı mümkündür.

Sınavlar nasıl yapılacaktır?

Ara sınavlar (Vize), yarıyıl sonu (Final) ve bütünleme sınavları yüz yüze yapılır.

Sınavlar ne zaman yapılacaktır?

Web sitesinde yer alan akademik takvim kısmından bu bilgilere erişilebilir.

Ara sınav (Vize) ve yarıyıl sonu (Final) sınavının dönem sonu notuna yüzdelik etkisi ne kadardır?

Ara sınav (Vize) ve yarıyıl (Final)sonu sınavlarının dönem sonu puanına etkisinin yüzdelik oranları, her programa göre değiştiğinden bu yüzdelik oranlar birim öğrenci işlerinden öğrenilebilir.

Sınavlar hangi üniteleri kapsamaktadır?

Ara sınav (Vize) ilk yedi üniteyi, yarıyıl sonu (Final) ve bütünleme sınavları tüm üniteleri kapsamaktadır.

Konu tarama testlerindeki soruların sınavda çıkma ihtimali var mıdır?

Soru kitapçıkları ve konu tarama testlerinde yer alan sorular aynı soru havuzundan oluşturulduğu için çıkma ihtimali olabilir.

Sınav sonuçlarını nereden öğrenilebilir ?

Sınav sonuçları OBS (http://obs.agri.edu.tr) üzerinden kullanıcı adı ve şifre bilgisi girilerek öğrenilebilir.

Canlı ders kayıtlarına nasıl ulaşılır?

Canlı ders kayıtlarına portal üzerinden ilgili derse tıklanarak  canlı ders kayıtlarına ulaşılabilir.

Dersi veren öğretim elemanı bilgisine nasıl ulaşılabilir ve öğretim elemanı ile nasıl iletişim kurulabilir?

İlgili öğretim elemanı bilgisine hem üniversitemiz öğrenci bilgi sistemi üzerinde kayıtlı olduğunuz dersleri gösteren sekmeden,  hem de öğretim yönetim sistemi üzerinde kayıtlı olduğunuz ders üzerinden ulaşılabilir. Öğretim elemanına Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ve ayrıca öğretim yönetim sistemi üzerinden de mesaj atma seçeneği mevcuttur. Ayrıca web sayfamızda " Eğitmenler" menüsünden de ulaşmak mümkündür

Uzaktan eğitim ile yürütülen ortak derslerin sınavına yönelik mazeret, dilekçe, rapor vb. belgeler nereye verilecek ve sınav notu itirazlarını nereye yapılacaktır?

Sınava girememe durumunda mazeret ve dilekçelerin kayıtlı bulunulan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna bildirilmesi gerekmektedir. Sınav sonuçlarına yönelik itirazlar veya notların sistemde görünmemesi durumu dersi yürüten öğretim elemanına bildirilmelidir.

Derslerden muaf olunduğu halde öğrenciye ait notun FF görünmesi durumunda ne yapılmalıdır?

Böyle bir durumda uzaktan eğitimle alınan ortak dersi yürüten öğretim elemanına veya bağlı bulunulan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunun öğrenci işleri birimine başvurulması gerekmektedir.

Sınavlara girildiği halde sistemde notun FF görünmesi durumunda ne yapılmalıdır?

Böyle bir durumda uzaktan eğitimle alınan ortak dersi yürüten öğretim elemanına veya bağlı bulunulan fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunun öğrenci işleri birimine başvurulması gerekmektedir.

Ortak dersler neden uzaktan eğitim ile verilmektedir?

Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin usul ve esasların 6. maddesinin (c) fıkrasına göre örgün öğretim ile verilen derslerin %40’ı uzaktan eğitim ile verilebilecektir. Ayrıca Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi senato kararıyla Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil ve Türk Dili derslerinin uzaktan eğitim ile yürütülmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, ilgili derslerin uzaktan eğitim yolu ile verilmesi aşağıdaki avantajları beraberinde getirmektedir: Öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik kullanım deneyimlerinin artması, Uzaktan eğitimle verilecek dersler için öğrencilere zaman ve mekan esnekliğinin sağlanması, İlgili dersler için yapılan ölçme ve değerlendirmelerde bütünlük sağlanması, Ortak dersler için verilen eğitimin tüm öğrencilere aynı standartta verilmesinin sağlanması, Kaynakların(dersliklerin vb. ) verimli kullanılması.

Ortak derslerin sınav uygulaması nasıl gerçekleşmektedir?

Sınav tarihleri AICUZEM’in web sayfasında ilan edilir. Ara sınav (Vize) , yarıyıl sonu(Final) ve bütünleme sınav uygulamaları yüz yüze yapılır. Sınavlarda çoktan seçmeli sorular sorulur ve sonuçlar OBS üzerinden öğrencilere duyurulur. Sınav sonuçlarına yönelik itirazlar ilgili dersin öğretim elemanına yapılır.