0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Sertifika sahibinin yükümlülükleri

Sertifika Sahibinin Yükümlülükleri 

 
Sertifika sahibi, sertifikasını Kamu SM Sİ ve SUE dokümanlarında belirtildiği biçimde ve bu taahhütnamede belirtilen şartlar dahilinde kullanacağını taahhüt eder. Yükümlülüklerin ihlali nedeniyle üçüncü kişilerin zarara uğraması halinde TÜBİTAK'ın ödemek zorunda olduğu tazminatlarla ilgili sertifika sahibine rücu hakkı saklıdır.

1-İmza oluşturma verisini ve güvenli elektronik imza oluşturma aracını başkasına kullandırmaz, bu konuda gerekli tedbirleri alır.

2-Nitelikli elektronik sertifikasını kullanma hak ve yükümlülüklerini bir başka kişi veya kuruma devretmez.

3-İmza oluşturma verisini, güvenli elektronik imza oluşturma amacı dışında kullanmaz.

4-Adına düzenlenen güvenli elektronik imza oluşturma aracı ve erişim verisini şahsen teslim alır.

5-Güvenli elektronik imza oluşturma aracı erişim verisini korumakla ilgili her türlü tedbiri alır.

6-İmza oluşturma verisinin ve/veya güvenli elektronik imza oluşturma aracının kayıp, açığa çıkma, değişime uğrama ve üçüncü kişilerin yetkisiz kullanımı durumlarında nitelikli elektronik sertifikanın iptalini sağlamak üzere derhal Kamu SM'ye bilgi verir.

7-Kullanım süresi dolmuş veya iptal olmuş nitelikli elektronik sertifika ile ilişkili imza oluşturma verisini herhangi bir           amaç için kullanmaz.
8-Nitelikli elektronik sertifika başvurusu sırasında ve nitelikli elektronik sertifikanın geçerlilik süresi boyunca                     kimliğini belgeleme ve doğrulama amacıyla gerek duyulabilecek kişisel bilgi ve belgelerini tam ve doğru olarak                 beyan eder.

9-Nitelikli elektronik sertifika başvurusu sırasında ve nitelikli elektronik sertifikanın geçerlilik süresi boyunca beyan ettiği bilgilerde meydana gelen değişiklikleri derhal Kamu SM'ye bildirir.

10-Güvenli elektronik imzanın, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurduğu konusunda bilgi sahibidir ve kendisine ait imza oluşturma verisini bu şart altında kullanmayı kabul eder.

11-
Başvuru formunda onay vermesi durumunda sertifikasının Kamu SM tarafından üçüncü tarafların erişimine sunulmasını kabul eder.

12-Parasal işlemlerde, sertifika içerisinde yer alan maddi sınır bilgisi dahilinde işlem yapar.

13-İnternet veya çağrı merkezi üzerinden sertifika işlemlerini yapabilmesi için kullandığı parolaları korumakla ilgili her türlü tedbiri alır.