0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

İzin Talep Evrakı Oluşturma

İZİN TALEP EVRAKI DOLDURMA
 
İzin talep evrakı doldurulurken İzin Başlama ve İzin Bitiş tarihleri izne dahildir. İzin süreleri kullanılmayan izinler ve bunların kontrol işlemi Fakülte/Yüksekokul yada birimlerde personel özlük işlerini takip eden ilgili  kişiler tarafından yapılacaktır . Bunun için  izin formu doldurulurken paraflayacak kullanıcılar kısmına izinleri takip eden personel yetkilisinin muhakkak girilmesi gerekmektedir.

  

Ebys üzerindeki akademik kimliklerde izin formu doldurulurken önce kişi kendisini parafa seçecek daha sonra ikinci paraflayacak kullanıcı olarak  personel izinlerini takip eden İdari personeli  seçecektir. İmzalayacak kullanıcılar kısmına ise bir üst amiri bölüm başkanlığı altındaki akademik personel bölüm başkanını  ve ikinci imzalayacak kullanıcı olarak birimin en üst amirini imzalayacak kullanıcılar kısmına seçecektir.