0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Ebys şifre değiştirme işlemi

ŞİFRE DEĞİŞİKLİK İŞLEMİ 

Elektronik Belge Yönetim sistemi kullanıcı giriş şifre değiştirme işlemi aşağıda belirtildiği gibi yapılmaktadır.