0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Personel

 

  Teknik Birim Sorumlusu   Bilgisayar Mühendisi Şahabettin ERKUŞ   Telefon : 6183   E-posta : serkus@agri.edu.tr 

  Sistem Network / Mail   Arş.Gör. Numan ERTİK   Telefon : 6165   E-posta : nertik@agri.edu.tr
 
  Sistem Network   Programcı Zehra ÇALHAN   Telefon : 6183   E-posta : zcalhan@agri.edu.tr
   Sistem Network   Bilgisayar Teknikeri Ufuk İĞDE   Telefon : 6166   E-posta : uigde@agri.edu.tr
   Web Sayfası / EBYS 

  Teknik Personel
 Zeki KİMSUN

  Telefon : 6184 

  E-posta : zkimsun@agri.edu.tr

  Sistem Network 

  Teknik Personel
 Kenan TURAN  


  Telefon : 6172  

  E-posta : kturan@agri.edu.tr


  Web Sayfaları   Tekniker Volkan SAĞLIK   Telefon : 6215   E-posta : vsaglik@agri.edu.tr
   
  Grafik Tasarım

  Teknik Personel Sedat ÇALPAN   

  Telefon : 6174 

   E-posta : scalpan@agri.edu.tr
  BGYS / İç Kontrol

  Bilgisayar Teknikeri
 Mustafa Ali TUTAR

  Telefon: 6215

  E-posta: malitutar@agri.edu.tr
  Kamera Sistemleri   Teknik Personel Vefa DEMİR   Telefon : 6170   E-posta : vdemir@agri.edu.tr