0472 –215 98 63 kudo@agri.edu.tr

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Misyon-Vizyon

   MİSYON
 Üniversitemizde sürdürülen eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinde gerekli olan kütüphane hizmetlerini çağdaş gelişmeler doğrultusunda çeşitli kaynak türleri ile düzenleyip, kullanıcılara sunmak ve toplumsal fayda sağlamaktır.

VİZYON

 Bölgesel alanda öncü, ulusal alanda referans gösterilen; çağın gerektirdiği kütüphane hizmetlerini en üst düzeyde sağlayan, bilgiye değer veren ve üstün kılan, paylaşımcı, şeffaf ve hesap verebilen,  kullanıcıları ile iletişimde sürekliliği bulunan bir kütüphane olmaktır.