0472 –215 98 63 kudo@agri.edu.tr

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

KÜTÜPHANELER ARASI İŞBİRLİĞİ TAKİP SİSTEMİ

Kütüphanelerarası İşbirliği Kuralları

Amaç

Bu talimat, Kütüphanelerarası işbirliği (Inter Library Loan) sistemi ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kütüphaneleri'nde bulunmayan kitap/makalelerin, Türkiye'deki diğer üniversite ve araştırma kütüphanelerinden ödünç alınabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılarımızın izleyeceği yöntemi ve uymaları gereken kuralları kapsar.

Sorumluluk

Bu talimatın uygulanmasından Daire başkanı ve görevlendireceği personel sorumludur.

Uygulama

- Bu hizmetten Üniversitemiz akademik personeli ile doktora ve yüksek lisans öğrencileri yararlanabilmektedir.

- İstekte bulunulmadan önce kaynağın koleksiyonumuzda olup olmadığı kontrol edilmelidir.

- Kütüphanelerarası işbirliği (Inter Library Loan) işlemi, tamamen istek yapılacak kütüphanenin ödünç verme politikasına göre yürütülür (aynı anda en fazla kaç kitabın ne kadar süreyle ödünç alınabileceği, gecikme cezası vb.)

- Dergiler, danışma kaynakları, tezler, reserve birimindeki kitaplar ve üzerinde ödünç verilmez ibaresi bulunan kitaplar için yapılan istekler geçersiz sayılır.

- Kütüphanelerarası işbirliği (Inter Library Loan) yoluyla ödünç alınan kitaplar, ilgili kurum tarafından Daire başkanlığımıza gönderilir. Kullanıcılarımız gelen kitapları Daire başkanlığımızdan teslim alabilirler. Kütüphanelerarası işbirliği (Inter Library Loan) kapsamında ödenen tüm fotokopi ve kargo ücretleri istekte bulunan kullanıcıya aittir.

- Kullanım süresi biten kitaplar, teslim tarihinden en az bir hafta önce  eksiksiz ve yıpratılmamış halde Daire başkanlığımıza teslim edilmelidir.

- Kitabın zamanında iade edilmemesi veya kaybedilmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir.

- Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılarımızın, Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (KITS) istek formu 'nu eksiksiz olarak doldurmaları ve Daire başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. 

Diğer Kütüphanelerin Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kütüphanesi’nden Yararlanması nasıl olacaktır?

1. İstekte bulunulmadan önce kitabın Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kütüphanesi koleksiyonunda olup olmadığı kontrol edilmelidir.

a) Müracaat eserleri, (sözlük, ansiklopedi, indeks, vb.),

b) Süreli yayınlar (dergi, gazete, haber bülteni, vb.),

c) Ders kitapları,

d) Ayırtılmış (rezerv) kitaplar,.

f) Basılı ya da basılı olmayan lisans ve lisansüstü tezler,

g) Atlas, harita, film,slâyt gibi gör-işit malzemeler.

gibi kaynaklar ödünç verilmez.

2. Kütüphanemizden kitap ödünç almak isteyen araştırmacılar, bağlı bulundukları kurumun yetkili kütüphanecisine isteklerini iletirler. Yetkili kütüphaneci, istekleri Kütüphanelarası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) programından giriş yaparak  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kütüphanesi'ne bildirir.

3. Üniversite ve araştırma kurumlarının kütüphanelerine en fazla 3 adet kitap, 30 gün süreyle verilir.

4. Ödünç alınan kitapların süresi üzerinde ayırtma/rezerv yoksa 1 (bir) defa uzatılabilir.

5. Ödünç kitap almak isteyen kütüphanenin hesabında iadesi gecikmiş kitap bulunduğunda, söz konusu kütüphaneden gelecek yeni istekler işleme konulmaz.

6. İade süresi geçen her kitap için Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kütüphanesi ödünç verme kuralları çerçevesinde belirlenmiş ceza müideleri  uygulanır.

7. Hesabında gecikmiş kitap bulunan kütüphaneye hatırlatma e-postası gönderilir. Hatırlatmalara rağmen kitap iade edilmezse, kayıp kitap prosedürü uygulanır ve bunun için belirlenen ceza ödenmedikçe bu kütüphaneden gelen istekler karşılanmaz.

8. Kitapların kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek zararlardan (iade süresi geçmesi, hasar görmesi ve -kargo dahil- kayıplardan) istek yapan kütüphane sorumlu tutulur.

9.  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kütüphanesi'nden kitap ödünç almak isteyen kütüphane, Daire başkanlığımız tarafından yürütülen, Kütüphanemiz yönergesini kabul etmiş sayılır.

10. İstekte bulunan kütüphane, gönderilen ve iade alınan kitapların kargo ücretini ödemekle yükümlüdür.

Açıklamalar:

1. Ödünç istenen kitabın geliş süresi kitabı gönderen kuruma ve postada geçen zamana göre değişmektedir.

2. İstekte bulunan kullanıcımız, telif haklarını ihlal etmeden kitabı kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.

3. Kütüphanelerarası işbirliği (Inter Library Loan) kapsamında getirtilen kitapların istekte bulunulan kütüphaneye zamanında teslim edilmesi son derece önem arz etmektedir. Geciktirilmesi halinde ilgili kütüphane konuyu bireysel değil kurumsal olarak değerlendirmekte ve daha sonraki kitap istekleri gönderilmemektedir.

 

                                                                                                                              İkram ÇELEBİZADE

                                                                                                                                    Daire Başkanı