0472 216 20 10 shmyo@agri.edu.tr

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İdari Personel


  Yüksekokul Sekreteri

  Ersin ERASLAN 
  Telefon : 3199    E-posta :  eeraslan@ağrı.edu.tr
  
  Tahakkuk

   Can ASLAN
  Telefon : 3215   E-posta : caslan@agri.edu.tr

 
  Öğrenci İşleri ve Bölümler Sekreterliği

  Oktay YURT
  Telefon : 3217   E-posta : oyurt@agri.edu.tr
    

  Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Satın Alma

  Bünyamin GÖKÇE
  Telefon :    E-posta : bgokce@agri.edu.tr
  
 Özel Kalem

 Adı Soyadı: Mihriye UĞUR
 Telefon : 3001

 muğur@agri.edu.tr
   

  Yazı İşleri

  Taner ATAMAN
  Telefon :3211   E-posta : tataman@agri.edu.tr