0472 216 20 35 Faks: 0472 215 42 29/6101 iif@agri.edu.tr

İslami İlimler Fakültesi

iç Kontrol

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük

1.1.4 Birim İç Kontrol Komisyonu
1.4.1 Birim Faaliyet Raporu (2018)
1.4.2. Birim Faaliyet Raporu (2019)
1.4.3. Birim Faaliyet Raporu (2020)
1.4.4. Birim Faaliyet Raporu (2021)
1.4.5. Birim Faaliyet Raporu (2022)
1.4.6. Birim Faaliyet Raporu (2023)
STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

2.2.1 Görev Tanımları
2.2.1.1 Fakülte Sekreterliği
2.2.1.2 Tahakkuk
2.2.1.3 Bölümler Sekreterliği
2.2.1.4 Taşınır Kontrol
2.2.1.5 Yazı İşleri
2.6.1 Hassas Görev Listesi

STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı

3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu

STANDART 4. Yetki Devri

2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI

6.1.1 Risk Belirleme Kartları
1.1 Tahakkuk - Maaş
1.2 Tahakkuk Ek Ders
1.3 Tahakkuk - Yolluk
1.4 Tahakkuk - SGK
1.5 Tahakkuk - Satın Alma
1.6 Öğrenci İşleri
1.7 Öğrenci İşleri
1.8 Öğrenci İşleri
1.9 Öğrenci İşleri
1.10 Yazı İşleri - Yazışmalar
1.11 Yazı İşleri - SGK fert
6.1.2. Risk Envanteri
6.1.2. Risk Kayıt Formu

6.2.3. Risk Oylama Formu

STANDART 5. Planlama ve Programlama
STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

 STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
STANDART 9. Görevler Ayrılığı
STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi
KFS 10.1.1-Hiyerarşik Kontroller 1
KFS 10.1.1-Hiyerarşik Kontroller 2
KFS 10.1.1-Hiyerarşik Kontroller 3

STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
11.3.1 İş Devir Formu
Görev Devri Bölümler Sekreterliği
Görev Devri Özel Kalem
Görev Devri Tahakkuk

Görev Devri Yazı İşleri

STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
STANDART 13. Bilgi ve İletişim
STANDART 14. Raporlama
STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5-İZLEME STANDARTLARI
STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
17.3.1Birim İç Kontrol Koordinatörü

STANDART 18. İç Denetim
KOMİSYON