0472 215 98 63 sivilhavacilik@agri.edu.tr

Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu

Kalite Kurulu

KALİTE KOMİSYONU

GÖREVLİ-KİŞİ

E-POSTA

MÜDÜR

Doç. Dr. İbrahim ÖZGÜL

(Süreç Yöneticisi)

iozgul@agri.edu.tr

MYO SEKRETERİ

Mehmet Nuri ASLAN

(Kalite Sorumlusu)

mnaslan@agri.edu.tr

MÜDÜR YARDIMCISI

Öğr. Gör. Metin ŞENEL

(Üniversite Kalite Komisyonu Üyesi)

msenel@agri.edu.tr 

BİRİMDEKİ TÜM BÖLÜMLER

Dr. Öğr. Üye. Rıdvan ORUÇ

(Bölüm Kalite Sorumlusu)

roruc@agri.edu.tr 

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Rukiye NUR ŞENEL

(Üye)

rnsenel@agri.edu.tr

MEMUR

Derya ALACA

(Paydaş İletişim Sorumlusu)

dalaca@agri.edu.tr

MEMUR

Zenne KAYA

(Üye)

zkaya@agri.edu.tr

ÖĞRENCİ

Maide AKALIN

(Öğrenci Temsilcisi)