(0472) –5023050 (0472)–5023051 pshyo@agri.edu.tr

Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu

Neden Yüksekokulumuz

NEDEN YÜKSEKOKULUMUZ

Bölüm mezunlarının oldukça geniş çalışma alanı mevcuttur. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda, İl Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri, Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Çocuk Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Ergen Danışma Merkezleri, Koruyucu Aile Hizmetleri, Aile Danışma Merkezleri, Yaşlı Bakım ve Huzurevleri, Sakatların Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Özel Eğitim Kuruluşları, Spastik Çocuklar Merkezi, Toplum Merkezleri, Sosyal Yardım Birimleri, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Özel/Devlet/Üniversite/Branş ve İhtisas Hastaneleri, Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri, Mediko-Sosyal Merkezleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik Merkezleri, Adalet Bakanlığı Cezaevleri, Islahevleri, Çocuk Mahkemeleri, Üniversiteler,  Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Özürlüler İdaresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları, Çeşitli kuruluşların halkla ilişkiler birimleri, Kamu ve özel sanayi kuruluşları, Yerel yönetimler, Sivil toplum örgütleri (Kızılay, Türkiye Aile Planlaması Derneği, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Çocuklara Yeniden Özgürlük Kazandırma Vakfı vb.), Uluslararası Örgütler, Birleşmiş Milletler, uluslararası kuruluşlar, büyükelçilikler, konsolosluklarda çalışabilirler. Kendilerine ait meslekleri ile ilgili işyeri açma imkanları da vardır.
 

Ayrıca, programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Sosyal Hizmet bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine de başvuruda bulunabilir