(0472) –5023050 (0472)–5023051 pshyo@agri.edu.tr

Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu

Yüksekokulumuz Hakkında

Bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun yaşam kalitesini, koşulları değiştirerek ya da mevcut koşullardan daha etkin biçimde yararlanılmasını sağlayarak arttırmayı hedefleyen Yüksekokulumuz, geleceğin sosyal hizmet çalışanlarının ihtiyaç duyacakları bilimsel teorik bilgiyi kazanmaları, mesleğin gerektirdiği etik değerleri özümsemeleri ve iş yaşamına başladıklarında özgüven içinde ilk adımlarını atmalarını sağlayacak ölçüde uygulama pratiğine sahip olmalarını hedeflemektedir.
 
Yüksekokulu başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümü veya İlgili Bölümleri, Kamu ve Özel Kuruluşlar, Yerel Yönetimler ve Bağlı Birimleri, Sivil Toplum Örgütleri ve Uluslararası Örgütlerin ilgili birimlerde çalışma olanağına kavuşurlar.
 
Yüksekokulumuzda; bilgisayar ve projeksiyon   cihazlarının   bulunduğu derslikler, uygulama sınıfları , kütüphane, bilgisayar laboratuvarları bulunmaktadır.

           BÖLÜMLER
 
           Sosyal Hizmetler Bölümü