(0472) –5023050 (0472)–5023051 pshyo@agri.edu.tr

Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu

Misyon-Vizyon

Misyon

Atatürk ilkeleri ışığında, bilimsel anlayışlı, çağdaş, demokrat, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, çözüm üreten, değişen koşullara uyum gösterebilen, geleceğe yönelik hedefleri olan, ekip çalışması, liderlik ve iletişim becerilerine sahip, iletişim ve eğitim teknolojilerini kullanabilen, kültüre ve sanata duyarlı, çeşitliliği bir zenginlik olarak algılayan, insana önem veren, hizmetin topluma sunulması gerektiğine ve etik değerlerin hizmete rehberlik etmesi gerektiğine inanan mezunlar yetiştirmek.

Vizyon

Öğrencileri, öğretim elemanları, donanımlı mezunları ve çalışmaları ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen lider bir yüksekokul olmak.