0472 215 98 63 sivilhavacilik@agri.edu.tr

Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu

Yüksekokul Kurulu


Doç. Dr. İbrahim ÖZGÜL
Başkan Müdür


Öğr. Gör. Metin ŞENEL
 
Üye Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan ORUÇ
 
Üye Bölüm Başkanı

Mehmet Nuri ASLAN

Raportör

Yüksekokul Sekreteri