0472 215 98 63 sivilhavacilik@agri.edu.tr

Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu

Yüksekokul Yönetim Kurulu


Doç. Dr. İbrahim ÖZGÜL

Başkan

Müdür

Öğr. Gör. Metin ŞENEL

Üye

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan ORUÇ

Üye

Bölüm Başkanı

Doç. Dr.  Yasin KILIÇ

Üye

Doç. Dr.  Suat POLAT

Üye

Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih ÖZCAN

Üye

Mehmet Nuri ASLAN

Raportör

Yüksekokul Sekreteri