0472 –215 98 63 intoffice@agri.edu.tr

Dış İlişkiler

Üniversitemizden 16 öğrenci, Erasmus+ ESC ( Avrupa Dayanışma Programı ) kapsamında Portekiz’e gitti.

Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan proje ile 16 öğrenci, Erasmus+ ESC’den ( Avrupa Dayanışma Programı ) yararlanacak.

Proje kapsamında Portekiz’in Braga şehrine giden 16 öğrenci, kamusal alanlarda sosyal ve kültürel etkinliklerde proje ortağı kurum ve kuruluşların kamu yararına olan faaliyetlerinde yardımcı olacaklar. Bunun yanında da spor faaliyetleri, proje üretme, çevreyi koruma faaliyetleri, Portekizce dersi ve dans dersleri alarak sertifika alabilecekleri derslerden de yararlanacaklar.

Öğrenciler iki gruba ayrılarak 6 kişi Barcelos, 10 kişi Braga olmak üzere iki farklı kurumda görevlendirildiler. İlk grubun 45, ikinci grubun ise 37 gün sürecek proje faaliyetleri kapsamında uygulamalı öğrenme yöntemi ile gittikleri ülkelerde İngilizce dilinde pratik yapma, farklı kültürleri görme, yeni insanlar tanıma, toplumsal aidiyet noktasında gönüllü olarak dayanışmaya destek vermede önemli katkılar elde edecekler.
Yaz tatilinde ise erkek öğrenciler Portekiz’e gönderilecektir.
Haberin Fotoğafları