0472 –215 98 63 intoffice@agri.edu.tr

Dış İlişkiler

Koordinatörler

Dış İlişkiler Genel Koordinatörü
Erasmus Kurum Koordinatörü

Öğr. Gör. Nimetullah ALDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Nimetullah ALDEMİR

Erasmus Kurum Koordinatörü

Telefon: +90 472 215 40 22/2415

E-posta: erasmus@agri.edu.tr
intoffice@agri.edu.tr


Erasmus Öğrenci Koordinatörü

Öğr. Gör. Murat GÜRBÜZ

Öğr. Gör. Murat GÜRBÜZ

Bologna Süreci AKTS/DE Koordinatörü

Telefon :+90 472 215 40 22/2518

E-posta : mugurbuz@agri.edu.tr
erasmus@agri.edu.tr

Erasmus Proje Koordinatörü

Öğr. Gör. Murat GÜRBÜZ

Dr. Öğr. Üyesi Samet ATA

 KA171/KA2 Koordinatörü

Telefon :+90 472 215 90 63

E-posta : sata@agri.edu.tr
erasmus@agri.edu.tr


Erasmus Fakülte Koordinatörleri

Erasmus+ fakülte koordinatörleri ve iletişim bilgilerini indirmek için Tıklayınız.


Erasmus Bölüm Koordinatörleri

Erasmus+ bölüm koordinatörleri ve iletişim bilgilerini indirmek için Tıklayınız.

BOLOGNA (AKTS/DE) EŞGÜDÜM KOMİSYONU

Erasmus+ bölüm koordinatörleri ve iletişim bilgilerini indirmek için Tıklayınız.