0472 –215 98 63 tto@agri.edu.tr

Teknoloji Transfer Ofisi

Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri Birimi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin üniversite içinde ve dışında ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılmasını ve yürütmekte olduğu faaliyetler konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılmasını hedeflemektedir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin sosyal sorumluluk anlamında temsil edilmesi ve tanıtılmasını sağlamak da amaçlanmaktadır.

 

Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri Biriminin Görevleri:

 

  • Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin iş dünyasına yönelik olarak sahip olduğu yetkinlikleri, kaynakları ve işbirliği imkanlarını tanıtmak
  • Yeni teknolojiler, Ar-Ge sistematiği vb. konularda eğitim organizasyonları düzenlenmek
  • Üniversite sanayi işbirliğine yönelik çeşitli bilgilendirme etkinliklerinin yapmak
  • Girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi için gerekli olan bilgilerin derlenmesi için veri tabanı oluşturmak
  • Farkındalık oluşturmak için düzenlenen faaliyetleri planlamak ve organize etmek
  • Teknoloji Transfer Ofisi uzmanlarının alacağı eğitimlerin koordinasyonunu sağlamak
  • Teknoloji Transfer Ofisinin tüm faaliyetlerinin web sayfası, yazılı ve görsel basın ve sosyal medyayı kullanarak tanıtımını yapmak
  • Hedef kitlemiz içerisinde yer alan katılımcıların yer aldığı çalıştay, seminer ve kongrelere aktif olarak katılım sağlamak
  • Akademisyenler, sanayiciler ve öğrencilerin bilgi düzeylerini arttırmaya yönelik eğitim ve seminerler düzenlemek
Hızlı Erişim