0472 –215 98 63 tto@agri.edu.tr

Teknoloji Transfer Ofisi

Proje Geliştirme, Yönetim Hizmetleri ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Faaliyetleri Birimi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin sahip olduğu akademik bilgi birikiminin özel sektör Ar-Ge projelerinde kullanılması amacıyla çeşitli iletişim araçlarının kullanılarak, firmaların Ar-Ge projelerinin belirlenmesi, belirlenen projelere destek verecek araştırmacıların bulunması, projeler ile araştırmacıların eşleştirilmesi, işbirliğine yönelik kontratların oluşturulması, projelerin yürütülmesi esnasında verilecek koordinasyon hizmetleri faaliyetlerinde bulunur.

Proje Geliştirme, Yönetim Hizmetleri ve Üniversite Sanayi-İşbirliği Faaliyetleri Biriminin Görevleri:

  • Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge temelli çalışmalarını ulusal ve uluslararası hibe/destek programlarından yararlanacak şekilde projelendirmek
  • Sanayiden gelen ihtiyaç taleplerini, üniversitede konunun uzmanlığına sahip akademisyenlere yönlendirme ve danışmanlık alınmasını sağlamak
  • Üniversite-Sanayi buluşma platformları oluşturmak
  • Sanayi destekli kontratlı projeleri gerçekleştirmek
  • Akademisyenleri sanayicileri buluşturarak yürütülen akademik çalışmaların ticarileştirilmesine destek vermek
  • Yenilik ve proje geliştirme konularında sanayicilerin/firmaların bilgi düzeylerini arttırmaya yönelik eğitimler vermek


Hızlı Erişim