0472 –215 98 63 tto@agri.edu.tr

Teknoloji Transfer Ofisi

Akademisyene

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, akademisyenlere ve araştırmacılara her türlü çalışmalarında ve proje başvurularında destek veren bir yapıya sahiptir. Üniversitemiz bünyesinde bulunan Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) de akademisyenlere ve araştırmacılara proje başvurularında, yapılandırmalarında ve yürütülmesinde yardımcı olmaktadır. Ulusal ve uluslararası destekli projelerin başvurusu ve yönetimi esnasında ve projelerin başvuru öncesi ile sonrası tüm işlemlerinde destek sağlamaktadır. TTO, üniversite kaynaklı çalışmalar sonucunda elde edilen ürünleri sanayi ile buluşturmak ve sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, sanayi ile akademisyenler arasında bir köprü oluşturmaya çalışmaktadır. TTO, fikri mülkiyet haklarının nasıl gözetilmesi hakkında bilgilendirmelere yapmakta ve bu hususta akademisyenlere ve araştırmacılara destek sunmaktadır. TTO, araştırmacılarla işbirliği içerisinde bulunarak fikrin oluştuğu andan itibaren değerlendirme ve koruma sürecini başlatıp, buluş yapan kişiye danışmanlık desteği sağlayarak fikirden ürüne geçiş sürecinde doğru bir şekilde yönlendirilmesini sağlamaktadır.Hızlı Erişim