0472 215 98 63 kalite@agri.edu.tr

Kalite Koordinatörlüğü

Toplumsal Katkı Politikamız

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, sahip olunan bilginin ve nitelikli insanın toplumun faydasını gözeterek kullanılmasını benimseyen bir bakış açısıyla sürdürülen faaliyetlerde insanı ön planda tutan, topluma karşı sahip olduğu sorumlulukların farkında olan ve bu kapsamda çeşitli politikalar uygulayan bir üniversitedir.

Toplumsal Katkı Politikaları;

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında toplumsal açıdan fayda sağlayacak faaliyetlerin geliştirilmesi,
Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilir hale getirilebilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
Gerek ülke gerekse bölge bağlamında katma değer sağlayacak Ar-Ge projelerinin geliştirilmesini sağlamak ve söz konusu projeler kapsamında elde edilen çıktıların toplum hizmetine sunulmasını sağlamak.