0472 215 98 63 kalite@agri.edu.tr

Kalite Koordinatörlüğü

Yönetim Sistemi Politikamız

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi sürdürmüş olduğu faaliyetlerin bütününde etkin, verimli ve güven unsurunu ön planda tutmaktadır.

Yönetim Sistemi Politikası; 

Paydaş memnuniyetinin ön planda tutulduğu, 
Kaynakların etkin kullanımı, sürdürülebilirlik ve sürekliliğin ilke edinildiği, 
Gerek ülkenin gerekse bölgenin kalkınmasına katkı sunacak yenilikçi araştırma ve faaliyetlerin desteklendiği, 
Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde başta uluslararası eğitim standartları takip edilmek üzere yasal mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirildiği, 
Ortaya çıkması muhtemel risk unsurlarının değerlendirildiği ve bunlara yönelik çözüm yollarının belirlendiği bir sistem kurmaya dayanmaktadır.