(0472) –5023050 (0472)–5023051 pshyo@agri.edu.tr

Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu

Kalite Kurulu


Üniversite Kalite Komisyonu Üyesi

Adı Soyadı

Birimdeki Görevi

Kalite Komisyonundaki  Görevi

Öğr. Gör. Mustafa VAROL

Müdür Vekili

Üniversite Kalite Komisyonu Üyesi


Birim Kalite Komisyonu

Adı Soyadı

Birimdeki Görevi

Birim Kalite Komisyonundaki Görevi

Öğr. Gör. Mustafa VAROL

Müdür Vekili

Süreç Yöneticisi

Ercan TUNÇ

Yüksekokul Sekreteri Vekili

Kalite Sorumlusu

Doç. Dr. Kenan BAŞ

Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı

Bölüm Kalite Sorumlusu

Öğr. Gör. Yelda KÖKSAL

Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi

Üye

İhsan BAŞ

Memur

Paydaş İletişim Sorumlusu

Fatma KÖSE

Öğrenci

Öğrenci Temsilcisi