0472 –215 98 63 aicuzem@agri.edu.tr

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tarihçe

Kuruluş

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AİÇUZEM) 18 Kasım 2014 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren ortak zorunlu dersler kapsamında Türk Dili, Yabancı Dil ve Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi derslerini yürütmüştür. Hızlı ve kaliteli bir gelişim sergileyerek formasyon eğitimi faaliyetlerini yürütmüş ve ortak zorunlu ders kapsamında yürütülen ders sayısını dörde yükseltmiştir. Ön lisans ve lisans düzeyinde yaklaşık 5000 öğrenciye hizmet veren birim gelişmeye devam etmektedir.

Alt Yapı

AİÇUZEM ana yerleşkeden uzak öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için de çeşitli uygulamalar geliştirebilecek alt yapıya sahiptir. Senkron ve asenkron uygulamalar kapsamında 100 megabyte varan bant genişliklerinde ayrı sunucular kullanılmaktadır. Yüksek kalite ve son teknolojilerle oluşturulan ses ve video stüdyosu mevcuttur. Stüdyo aracılığı ile öğretim elemanları öğrencilerine yönelik eğitsel materyaller oluşturabilmekte ve yayımlayabilmektedir. Ayrıca sanal sınıf platformu ile canlı dersler sunulabilmektedir. Sanal sınıflar aracılığı ile öğretim elemanları ile öğrenciler sanal platformda bir araya gelmektedirler.

Bu platformu kullanan öğrenciler ilgili oldukları derslerin kayıtlarını web üzerinden istedikleri zaman ve yerde takip edebilmektedirler. AİÇUZEM eğitim teknolojisi alanında araştırmalar yaparak ve bu alandaki gelişmeleri takip ederek kaliteli bir uzaktan eğitim için gerekli tüm teknolojik altyapıyı hazırlamaya ve sunmaya devam etmektedir.

Birimler

Kurumsal yapısını geliştiren AİÇUZEM bünyesinde çeşitli birimler bulunmaktadır.

 -  Program Koordinatörlüğü Birimi 
 -  Teknik Destek Birimi
 -  Sınav ve Baskı Birimi
 -  Ölçme ve Değerlendirme Birimi
 -  Öğrenci ve Yazı İşleri Birimi
 -  Çağrı Merkezi Birimi
 -  Yayın Komisyonu Birimi
 -  Yardımcı Hizmetler Birimi