0472 –215 98 63 intoffice@agri.edu.tr

Dış İlişkiler

Erasmus Programı 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Öğrenci Öğrenim Ve Staj Hareketliliği İlanı

“Avrupa Komisyonu ile Türkiye arasında 2023 proje yılı hibeleri henüz belirlenmemiştir. Belirlense dahi hibelerin aktarılması yıllık katkı anlaşmasının imzalanmasını takiben gerçekleştirilebilmektedir. Söz konusu anlaşma süreçlerinde yaşanacak gecikmelerden veya aksaklıklardan kaynaklanabilecek maddi veya manevi kayıplardan, kurumumuz ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”

Aşağıda belirtilen maddeler ve e-Devlet sisteminde yayınlanmış olan ilan metninin tamamı okunmadan yapılan eksik başvurular dikkate alınmayacaktır.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Erasmus Programı Öğrenim ve Staj hareketliliği ilanları, Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus Başvuru Portalı ( https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr) üzerinden yayınlanmıştır. Başvuru sürecinin nasıl tamamlanacağına dair bilgilendirme aşağıda verilmiştir.

*Not ortalaması (AGNO) 4’lük sistemde 2,20 altı olan lisans / önlisans ve 2,50 altı olan yüksek lisans öğrencileri kesinlikle başvuru yapamayacaklardır. 

*Başarılı ve yedek statüsünde bulunan öğrencilerin belge işlemleri için Uluslararası İlişkiler Birimine şahsen gelmeleri gerekmektedir. Adayların gelişlerine engel teşkil edecek durumları göz önünde bulundurarak başvurularını yapmaları önerilir. Hareketlilik hakkı kazandığı halde mücbir sebep olmaksızın yaralanmayan adayların sonraki başvurularında (-10) puan kesinti uygulanacaktır.

*Öğrenim ve staj hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: Akademik başarı düzeyi :% 50 ve Dil Sınavı :% 50

*İki hareketlilik türüne de (öğrenim ve staj birlikte) başvuru yapacak adayların toplam puanına -10 puan kesinti uygulanacaktır.

ÖĞRENİM ve STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

1-      Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus Başvuru Portalı ( https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr ) üzerinden alınacak başvuru çıktısı (Sonuçların açıklanmasından itibaren asil ve yedek olarak belirlenen adaylar tarafından Uluslararası İlişkiler Birimine şahsen teslim edilmelidir).

2-      Staj hareketliliği adayları için (mevcut ise) staj için alınmış kabul mektubu veya belgesi.          (Sonuçların açıklanmasından itibaren asil ve yedek olarak belirlenen adaylar tarafından Uluslararası İlişkiler Birimine şahsen teslim edilmelidir).

3-      Başvuru sürecinde sistem (https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr) tarafından talep edilen belgelerin tüm öğrenciler tarafından sisteme eksiksiz yüklenmesi gerekmektedir. Deprem mağduriyeti yaşayan veya engelli adayların durumlarını gösterir resmi belgeleri başvuru sistemine yüklemeleri önem arz etmektedir. (Bu belgeler sonuçların açıklanmasından itibaren asil ve yedek olarak belirlenen adaylar tarafından Uluslararası İlişkiler Birimine şahsen teslim edilmelidir).

ÖĞRENİM ve STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU ADIMLARI

1-      https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr) adresine giriş yapılır. Üst menüde e-devlet ile giriş yap bölümünden, e-devlet bilgileri ile giriş yapılır. Ekrana gelecek olan Erasmus öğrenim ve staj ilanlarından tercih edilen seçilir. İlan metni okunur ve onaylanır.

2-      Başvuru sisteminde bilgiler kontrol edilerek, resim yüklenir (resmin tanınır ve yüzünüzü kapsıyor olması gerekmektedir)

3-      Başvuru tercihleri bölümünde, ekrana gelen ilk üniversite seçilerek devam edilmelidir. Tercih listesi, kazanan adaylarla Erasmus oryantasyon toplantısında belirlenecektir. Anlaşmalı olduğumuz üniversite listesine: https://www.agri.edu.tr/detail.aspx?id=5894&bid=680&tid=5&dil=tr-TR  adresinden ulaşılabilir.

4-      İletişim bilgileri yazılır (ikamet adresinin sürekli ikametin sağlandığı adres olması tavsiye edilir. Örn. Ev Adresi)

5-      Başvuru onaylanır, başvuru formu indirilerek, çıktı alınmak üzere saklanır. (Sonuçların açıklanmasından itibaren asil ve yedek olarak belirlenen adaylar tarafından Uluslararası İlişkiler Birimine şahsen teslim edilmelidir).

ÖNEMLİ NOT: Sınavda başarılı olan öğrenciler Erasmus hareketlilik süreçlerine dair sorumlulukları kabul etmiş sayılırlar. Hareketlilik hakkı kazandığı halde mücbir sebeplerle hareketlilikten yaralanamayan öğrencilerin hakkı bir sonraki başvuru döneminde saklı olmayacaktır. Kendileri, birinci ve ikinci derece akrabaları (anne, baba, çocuklar, eş, eşinin annesi, eşinin babası ile kendisinin veya eşinin büyükbabası, büyükannesi, torunları ve kardeşleri) aşağıda sayılan 10 ilde ikamet etmekte olan öğrenciler Erasmus+ öğrenci hareketliğine yapacakları başvurularda +10 puan ile önceliklendirilir. (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa).

ÖNEMLİ NOT: Sanal ortamda yapılacak olan yazılı sınavın bağlantı adresi ve bilgileri 20.04.2023 tarihinde kurum ana sayfasında, duyurular bölümünden bildirilecektir. Sözlü sınav bağlantı bilgileri ise 25.04.2023 tarihinde bildirilecektir. Başvuru süreci ile ilgili olası tüm değişiklikler kurum ana sayfasında, duyurular bölümünden bildirilecektir.

BAŞVURU TAKVİMİ VE YÖNTEMİ

İLAN TARİHİ: 30/03/2023

SON BAŞVURU TARİHİ: 18/04/2023

SINAV TARİHİ: 24/04/2023 (13:00 Yazılı Sınav-Sanal Ortamda) 26/04/2023 (13:00 Sözlü Sınav-Sanal Ortamda)

SONUÇLARIN İLANI: 03/05/2023

ÖNEMLİ NOT: Erasmus Hareketliliğini kazanan öğrencilerle, seçim sonuçlarının duyurulmasının ardından, sonraki süreçler hakkında bilgilendirilmek üzere Uluslararası İlişkiler Biriminde oryantasyon toplantısı düzenlenecektir. İlgili toplantının tarih ve yer bilgileri üniversitemiz anasayfasında yayınlanacak olan sonuç ilanı ile birlikte duyurulacaktır.

İtirazlar/Şikayetler

Sınav şikayet/itiraz süreçleri için Yabancı Diller Yüksekokulundan yazılı olarak bilgi talep edilebilir. Sınav sonuçları ile ilgili itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesini takip eden 2 (iki) işgünü içerisinde yapılmalıdır.

Diğer konularda şikayet/itiraz işlemleri yazılı olarak Uluslararası İlişkiler Birimine iletilmelidir.

Detaylı Bilgi ve Belge Teslimleri İçin:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Birimi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Zemin Kat