0472 –215 98 63 intoffice@agri.edu.tr

Dış İlişkiler

Üniversitemize 2023-2024 Akademik Yılı İçin Erasmus KA131 Projesi Kapsamında Hibe Tahsis Edilmiştir.

Üniversitemize Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2023-2024 akademik yılı KA131 projesi kapsamındaki Erasmus faaliyetleri için  81.500,00 Avro hibe tahsis edilmiştir.