0472 –215 98 63 intoffice@agri.edu.tr

Dış İlişkiler

Üniversitemize 2023-2024 Akademik Yılı İçin Erasmus KA171 Projesi Kapsamında Hibe Tahsis Edilmiştir.

Üniversitemize Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2023-2024 akademik yılı KA171 projesi kapsamındaki Erasmus faaliyetleri için hibe tahsis edilmiştir. Proje detayları sözleşme sürecinin tamamlanması sonucunda duyurulacaktır.