(0472) –5023050 (0472)–5023051 pshyo@agri.edu.tr

Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu

UZEM Ortak Dersler Ara (Vize) Sınav Programı

UZEM Ortak Dersler Ara (Vize) Sınavı 02.04.2024 Salı Günü Saat: 10.00’da yapılacaktır.

Sınava Giriş Belgenizi 
http://aicuzem.agri.edu.tr/portalbeta/ web sayfasından temin edebilirsiniz.

• Bilgi almak için UZEM web sayfasındaki Duyurular’a bakabilirsiniz.

• Sınav giriş belgesi görünmeyen öğrencilerin UZEM’e gelmeleri gerekmektedir.