0472 215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Eczacılık Fakültesi

Yönetim KuruluÜniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

* Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek 

* Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak, 

* Üniversite yönetimi ile ilgili olarak rektörün getireceği konularda karar almak, 

* Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak, 

* Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

  

 

Başkan

Prof.Dr. Abdulhalik KARABULUT

Rektör Üye

Prof. Dr. Fuat SAYIR

Tıp Fakültesi Dekanı
Üye

Prof. Dr. Önder ŞİMŞEK

Patnos Sultan Alparslan Doğa Bil.

ve Müh. Fakültesi Dekan V.Üye

Prof. Dr. Faruk KAYA

Doğubeyazıt İnsan ve Toplum

Bilimleri Fakültesi Dekan V.Üye

Prof.. Dr. Adem YERİNDE

İslami İlimler Fakültesi Dekanı Üye

Prof. Dr. Murat GÜNEY

Eczacılık Fakültesi Dekan V.Üye

Prof. Dr. Rıdvan DURAK

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Üye

Prof. Dr. Önder ŞİMŞEK

Eğitim Fakültesi DekanıÜye

Prof..Dr. Orhan ÇINAR
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. DekanıÜye

Prof. Dr. Gökhan
 BAYRAKTAR
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı


Üye

Prof. Dr. Murat ŞENTÜRK

Üye

Prof. Dr. Güray OKYAR

 

Üye

Prof. Dr. İdiris DEMİREL

Raportör

Muhammet Nuri KILIÇ

Genel Sekreter