0472 215 98 63 eczacilik@agri.edu.tr

Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Zübeyde TANRIVERDİ

Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Zübeyde TANRIVERDİ

Arş. Gör. Merve HAZAR

Arş. Gör. Serhat BAYRAM