0472 215 98 63 eczacilik@agri.edu.tr

Eczacılık Fakültesi

Misyon & Vizyon

Misyon

Fakültemiz misyonunu bilimsel prensiplere bağlı, üretken, toplumsal etik değerleri el üstünde tutan; bölgemiz, ülkemiz ve dünyanın sağlık sorunlarına duyarlı, çözüm odaklı çalışabilen, değişen koşullara ayak uydurabilen, gelecekten beklentileri olan ve geleceğin beklentilerini anlayabilen; disiplinler arası çalışma yeteneği üst düzeyde; teorik bilgilerini pratiğe etkin şekilde aktarabilen; çeşitliliği bir zenginlik olarak benimseyen; kendine güvenen ve bu güveni ekip çalışması içinde fedakârlık ve hoşgörüyle harmanlayabilen; liderlik ve iletişim becerilerine sahip; teknolojinin ulaştığı düzeyi takip edebilen ve kendine pay çıkarabilen; yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş; çevresel farkındalığı yüksek; kendisiyle barışık, özgür düşünen ve düşüncesini açıkça ifade edebilen; sorumluluk ve mesleğine adanmışlık duygusuna sahip; insanı merkeze koyan bir düşünce altyapısına malik; görevine ve meslek etiğine sadık eczacılar yetiştirmek şeklinde tanımlamaktadır.


Vizyon

Kısa süre içinde dünyada kabul gören öğretim standartlarına erişmiş, eğitim kalitesini verdiği mezunların kalitesine yansıtmayı başarmış, ulusal ve uluslararası seviyede bilimsel ve mesleki rekabete hazır bir fakülte olarak yerel ve küresel ölçekteki sağlık sorunlarını anlayabilen ve bunlar için çözümler üretebilen, sosyal alanda öncü ve mesleki alanda yetkin eczacılar yetiştirmek.