0472 215 98 63 eczacilik@agri.edu.tr

Eczacılık Fakültesi

Farmakognozi Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Tuba AYDIN

Öğretim Elemanları

Doç. Dr. Tuba AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Seyda URAS

Arş. Gör. Hatice Rümeysa SÜNMEZ