0472 216 20 35 Faks: 0472 215 42 29/6101 iif@agri.edu.tr

İslami İlimler Fakültesi

Organizasyon Şeması

 

Prof. Dr. M. Salih GECİT
Dekan 

 

 Dr. Öğr. Üyesi Yakup EROĞLU
Dekan Yardımcısı

Nimet SEKMAN
Fakülte Sekreteri 

Dr. Öğr. Üyesi Ceylan MOLLAMEHMETOĞLU ÇEKİCİ
Dekan Yardımcısı

- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Komisyonu

- Fakültenin İdari Hizmetlerinin Yürütülmesi

- Eğitim Komisyonu

- Kütüphane ve Yayın Komisyonu

- İdari, Teknik, Güvenlik ve Yardımcı Hizmetler Personeli

- Öğrenci Hizmetleri ve Otomasyon

- Çevre Komisyonu

- Fakültedeki Tüm Mekanların Temizlik ve Organizesi

- Ders ve Sınav Programları Komisyonu

- Kültürel Faaliyetler Komisyonu

- Teknik Hizmetler

- Spor Etkinlikleri Komisyonu

- Akademik Atanma ve Değerlendirme Komisyonu

- Fakültedeki Tüm Birimlerin Denetimi

- Yatay Geçiş, Muafiyet İntibak Komisyonu

- Kantin Denetleme Komisyonu

- Öğrenci Temsilciliği Komisyonu

- Fakülte Web Sitesi

- Özel Kalem

Yazı ve Özlük İşleri

(Recep BEYİŞ)

- Erasmus, Farabi ve Mevlana Komisyonu

- Satın Alma ve Muayene Komisyonu

Bölümler Sekreterliği

(Recep BEYİŞ)

- Diğer Üniversitelerle İşbirliği Komisyonu

- Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Komisyonu

Tahakkuk-Taşınır

(Mehmet KAYA)

- Ders Ücretleri Komisyonu

- Depo ve Envanter Komisyonu

- Okul Uygulamaları Koordinatörlüğü ve İlgili Komisyon

- Fakülte Akreditasyon Komisyonu

- Kalite Kurulu Komisyonu

- Öğrenci İstek ve Şikayetlerini    Değerlendirme Komisyonu