0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Santral Numaraları

Tel: 0472 –215 92 49 

      0472 - 215 98 63