0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Misyon-Vizyon

Misyon

İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin Misyonu, evrensel boyutta bilgi üretmek, bilim ufkunu genişletmek, çağdaş bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak toplumun gelişmesine katkıda bulunacak aydın ve yaratıcı düşünebilen insanlar yetiştirmektir. Bu misyonu gerçekleştirmek için İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin bugün ulaştığı yüksek düzeyi aşarak, uluslararası boyutlarda bilimsel mükemmelliği ölçü alan bir araştırma ve eğitim kurumu haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

Vizyon

İbrahim Çeçen Üniversitesi yeni kurulan bir üniversite olmakla birlikte, değişen iç ve dış koşullara kendisini hızla uyarlayan etkin bir yönetim anlayışını sağlayarak kendisini gelecekte görmeyi arzu ettiği hedefe doğru hızla ilerlemektedir. Genç bir üniversite öğrencisi olmayı, işbirliği, yaratıcılık ve rasyonel davranış arayışıyla birleştiren üniversitemiz, başarı kazanmak, güven ve saygıya dayalı ilişkiler kurmak, her alanda yaşama katkıda bulunmak, her şeyden önce kendi yaşamına anlam kazandırmak için hem kurumsal hem de bireysel alanda bilinçli, arzulu, kararlı adımlar atmaktadır. Kuruma katılan her bir üyesi ile sinerji yaratarak sahip olduğu enerjiyi gelecekte ilgili amacına ulaşmak için kullanmakta ve tüm çıkış noktaları ile varış noktasına ulaşacak şekilde zaman, enerji ve kaynak dağılımına rehberlik etmektedir. Bu noktadan hareketle İbrahim Çeçen Üniversitesinin Stratejik Vizyonu; " Bilginin üretimi, kullanımı ve yayılımına en üst düzeyde katkı sağlayan, ulusal ve uluslar arası platformda saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır."