0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

İç Kontrol

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
            1.4.1 SKS Sosyal Tesisler İktisadi İşletme Faaliyet Raporu 2020
            1.4.2 SKS Faaliyet Raporu 2021
            
STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
            2.2.1 SKS Görev Tanımı
                     2.2.1.1 Mali İşler
                     2.2.1.2 Sağlık Kültür ve Spor İşleri
            2.4.1 SKS Teşkilat Şeması
            2.6.1 SKS Hassas Görev Listesi
                     Kontrol Ortamı 
                     İş Yükü Analiz Formu
STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
            3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
STANDART 4. Yetki Devri
            4.1.1 SKS İş Akış Şeması

2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
STANDART 5. Planlama ve Programlama
            5.5.1 Birim Özel Hedef Listesi
STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
            6.1.1 Risk Belirleme Kartı
            6.1.2 Risk Envanteri, Risk Kayıt Formu
            6.2.2 Risk Oylama Formu, Risk Matrisi 

3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
            7.2.2 Toplantı Tutanağı İmza Listesi
STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
STANDART 9. Görevler Ayrılığı
STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
            10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi
STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
            11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
            11.3.1 İş Devir Formu
STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
STANDART 13. Bilgi ve İletişim
STANDART 14. Raporlama
STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5-İZLEME STANDARTLARI
STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
            17.3.1 SKS İç Kontrol Koordinatörü
STANDART 18. İç Denetim