0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Yemek Salonlarımız

Merkezi Yemekhane, Sağlık Yüksekokulu ve Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu olmak üzere 3 yemekhanemiz vardır.
Yemehhane ücretlerine esaslı bir düzenleme getirildi .
Akademik ve idari personel kısmı misafir ağırlanabilecek duruma getirildi.
Hizmet kalitemizin geliştirilmesi için her türlü imkan seferber edilecektir.
Merkezi Yemekhane aynı anda idari ve akademik personel 200 yemek yiyebilmektedir.
Merkezi Yemekhanede 500 öğrenci aynı anda yemek yiyebilmektedir.
Sağlık Yüksekokulu yemekhanesinde aynı anda 144 kişi yemek yiyebilir