0472 –215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

İletişim

Kültür ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü


Deniz KORKMAZ

Telefon Dahili: 2533

E-posta: dkorkmaz@agri.edu.tr