0472 215 98 63 eczacilik@agri.edu.tr

Eczacılık Fakültesi

Sınav Komisyonu


 ÜNVANI   ADI SOYADI  GÖREVİ 

 Doç. Dr.

 Tuba AYDIN

 Başkan

 Arş. Gör.

 Alperen CANPOLAT

 Üye

 Arş. Gör.

 Ahmet UYAR

 Üye

 Arş. Gör.

 Büşra KORUÇ GÜZEL

 Üye