0472 215 98 63 eczacilik@agri.edu.tr

Eczacılık Fakültesi

Staj Komisyonu


 ÜNVANI  ADI SOYADI   GÖREVİ 
 Dr. Öğr. Üyesi  İbrahim Seyda URAS  Başkan
 Dr. Öğr. Üyesi  Dilan ÖZMEN ÖZGÜN  Üye
 Dr. Öğr. Üyesi  Benan KALAYCI  Üye
 Arş. Gör.  Ahmet UYAR  Üye