0472 215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

Eczacılık Fakültesi

Staj Komisyonu

S.NO

UNVANI

ADI-SOYADI

GÖREVİ

1

Dr. Öğr. Üyesi

İbrahim Seyda URAS

Başkan

2

Dr. Öğr. Üyesi

Harun ÜN

Üye

3

4

Dr. Öğr. Üyesi

Arş. Gör
.

Bayram ALPARSLAN

Özlem ÇULCU

Üye

Üye