0472 215 98 63 eczacilik@agri.edu.tr

Eczacılık Fakültesi

Fakülte İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Birim Çalışma Komisyonu


 ÜNVANI   ADI SOYADI  GÖREVİ 

 Doç. Dr.

 Ahmet Gökhan AĞGÜL

 Başkan

 Doç. Dr. 

 Nashia ZİLBEYAZ

 Üye

 Doç. Dr. 

 Harun ÜN

 Üye

 Dr. Öğr. Üyesi 

 Naim UZUN

 Üye

 Dr. Öğr. Üyesi  

 Yeliz ŞAHİN

 Üye

 Arş. Gör.

 Büşra KORUÇ GÜZEL

 Üye

 Fakülte Sekreteri 

 Gülseren GÜMÜŞER

 Üye