0472 –215 98 65 Fax: 0472-215 98 65 sem@agri.edu.tr

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetim Kurulu

Dr. Ablduselami SARIGÜL                           (Başkan)
Prof.Dr. Veysal ÇOMAKLI                            (Üye)
Prof.Dr. Ramazan DEMİRDAĞ                    (Üye) 
Doç.Dr. İbrahim ÖZGÜL                               (Üye)
Öğr.Gör.Mehmet Emrah ERTARGIN            (Üye)
Öğr.Gör. Emre SEYREK                               (Üye)