0472 –215 98 65 Fax: 0472-215 98 65 sem@agri.edu.tr

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Amaçlarımız

Üniversitede, lisans ve lisansüstü program dışında gerçekleştirilen bilimsel ve teknolojik gelişmelerden küçük, orta ve büyük sanayi, ticaret, hizmet, tarım, hayvancılık ve diğer işletmeler ile kamu ve özel kuruluşların yararlanmalarını, üretim ve verimliliklerini arttırmalarını sürekli eğitim programı yoluyla sağlamak,

Üniversitenin, diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşların hizmet içi eğitim ile mesleki eğitim taleplerini karşılamak amacıyla eğitim programları düzenlemek,

Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal gelişimine ve dünya ekonomisiyle rekabet edebilmesine katkıda bulunmak,

* Yeni bilimsel ve teknolojik bilgi ve gelişmeleri takip ederek, bunları talep eden kişi, kurum ve kuruluşlara aktarmak,

* Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda ortaya çıkan sorunlara çözümler üretmek için gerekli faaliyetleri planlamak, düzenlemek ve yürütmek.