0472 –215 98 65 Fax: 0472-215 98 65 sem@agri.edu.tr

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İdari Personel


 
 
  Yazı İşleri ve Taşınır İşlemleri    Süheyla ÇETİN

  Telefon : 472 215 9865-dahili:5263  

  E-posta : scetin@agri.edu.tr