0472 –215 98 65 Fax: 0472-215 98 65 sem@agri.edu.tr

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kalite Anlayışımız

AĞRI SEM'in temel amacı toplumu bilgilendirmek ve beceri kazandırmaktır. Bu amacını en iyi şekilde yerine getirilmesi için bazı ilkelerin göz önünde bulundurulması önemlidir. Bunların başında gelen konu müşteri mutluluğudur. Bunu sağlamak için eğitim malzemelerinden başlayarak sunumuma, eğitim yerinin düzenine kadar en yüksek eğitim verimliliğini sağlayacak düzenlemeleri yaparak bunun sağlanması gerekir.