0472 215 98 63 pmyo@agri.edu.tr

Patnos Meslek Yüksekokulu

Disiplin Kurulu

PATNOS MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU 
 
 

UNVANI

ADI

SOYADI

GÖREVİ
 

Öğr.Gör.

Mustafa

VAROL

Başkan

Öğr. Gör.

Güven

BUDAK

Üye

Öğr. Gör.

Muhammet Emin

KALÇIK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Zeynep

UZUNOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Said

ERAY

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Ersin

AKGÖLLÜ

Üye

Yüksekokul Sekreteri

Ercan

TUNÇ

Raportör